top of page

Anne ile Fahişe. Kadın Cinayetlerinin Ruhsal Kökeni
 

Bella Habip


 

İstanbul Sözleşmesinin kimi çevrelerce sorgulandığı geçtiğimiz günlerde, kadınların fiziki ve ruhsal şiddete karşı koruma altına alınması yeniden konuşulur hatta sorgulanır oldu. Kadına yönelik şiddetin siyasi, hukuki, sosyolojik ve psikolojik boyutları yeniden gündeme gelirken fiziki ya da psikolojik şiddete başvuran erkeklerin ruhsallığındaki kimi patolojik unsurlar arka planda kaldı. Toplumdan topluma farklılık gösterse de, demokrasi ve insan hakları alanında en gelişmiş toplumlarda bile sıkça karşılaşılan erkek şiddetinin kökenlerinin sadece sosyolojik yapıyla ilgisi olmadığına da tanıklık ediyoruz.

Devamı...

Mezar yağmacıları, Bilme Dürtüsü ve Psikanaliz
 

Bella Habip

Mezarlıkların tahrip edilmesine insanlığın en kadim zamanlarından beri tanık oluyoruz. Bu saldırganlıklar kimi zaman belirli bir etnik, dini veya siyasal toplulukları korkutmak, kovmak hatta kimi zaman onları yok etmek amacını taşımaktadır. Kimi zaman da bu saldırganlıklar, define avcılığı adı altında kutsal mekânlarda yapılan kaçak kazılar yoluyla açgözlülüğün suç pratikleri olarak ortaya çıkar.

Devamı...

Pandemide Bir “Klik” Sesiyle Bellek Yansımaları
 

Şebnem Kurtaran

Burada söylenmeye hazırlanılan düşüncelerin üzerine, dış dünyadaki pek çok baş edilemeyenin gölgesi düşmüş vaziyettedir. Uzun zamanlardır yaşam arzusunun temel besin kaynağı olan sevmek, öğrenmek ve üretmek gibi kavramların yıkıp yok edici, engelleyici dış dünya atakları altında giderek solgunlaşan var oluşu, kontrol edilemeyen bir dış dünya geçekliği olan PANDEMİ ile büsbütün üzerimizi kaplayan oldukça sert bir şok dalgasına dönüşmüş durumdadır.

Devamı...

bottom of page