top of page
İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve

Güncele Psikanalitik Bakış

Tüm dünya bir süredir COVID-19 salgınıyla mücadele ediyor. Bu küresel salgın sağlıklarımızı tehdit ederken elbette yaşam biçimimizi, ruhsallığımızı, psikanaliz uygulamalarımızı da etkiledi. Freud’un deyimiyle “tekinsizlik" içinde kaldık. Hepimizin yaşadığı bu olağandışı koşullarla baş etmemizde yardımcı olması için etkileşimli psikanalitik bir platform oluşturmak istedik. Amacımız bu platformun değişen gündemin ve güncelin psikanalizle etkileşimlerini pandemi geride kaldıktan sonra da devam ettirmek.

Salgınla ilgili analizanlarımızın ve analistler olarak bizlerin yaşadığı kaygılar, dış koşullar karşısındaki çaresizlik, çalışma koşullarımızın değişmek durumunda kalması, analist sorumluluğu, sürecin belirsizliği seans içi ve seans dışı çerçeveyi zorlamaktadır. Bu süreç yeni deneyimleri de beraberinde getirmiştir. Kişisel olarak ve klinik uygulamamızda dış gerçekliğin dayattığı yeni koşullara uyum sağlama ve oluşmakta olan yeni iç gerçekliği tanıma çabası içindeyiz. Bu bloğun oluşturulma amacı, yaşadığımız yeni deneyimleri paylaşmak ve hepimizi kucaklayacak bir ortam yaratmaktır. Ülkemizde ve dünyada IPA üyesi psikanalistlerin ve psikanalist adaylarının yazılarına ve psikanalize ilgi duyan okur paylaşımlarına yer verilecektir.

 

Yaşadığımız bu zor günleri birbirimizle dayanışma içinde daha kolay aşacağımıza inanıyoruz. Birbirimizin hissettiklerini, düşüncelerini duymak, hastalarımızla çalışırken deneyimlediklerimizi ve yaşadığımız sorunları paylaşmak hiç kuşkusuz her birimize iyi gelecek. Bu günler boyunca deneyimlerimizi söze dökmenin,anlamlandırmaya çalışmanın yaşadıklarımızı simgeleştirmeye dair çok önemli bir psikanalitik çalışma olacağını düşünüyoruz. Bu zor zamanların içinden geçerken, maruz kaldığımız dış gerçekliğin baskısı altında ruhsal olanla bağımızı korumaya yardımcı olması için bu platformun bir geçiş alanı oluşturabileceği umudu içindeyiz.

bottom of page